VAROLUŞ ÇAĞI İLAHİ KAİNAT NİZAMI

1989 Dördüncü Ay Fasikül34
REALITE
MERKEZ
Dostlarimiz, Herkesin kendine göre bir Gerçegi olan Dünyanizda Bilinçler arasindaki Birlesim oldukça zordur. Biliyorsunuz ki, bütün Planetinizin bu Son çag Uyanis Döneminde Medyamik bir Ortam yasanmaktadir.
Bu Ortamin nedenini arastiran Bilinçler artik Hakikati kavramislardir. Bu yüzden Evrensel Birlesim tablosuna paralel çalismalar Planetinize yansltilmis ve Ortam Bilinçlerine göre Uyanan Bilinçler ile gerek Ferdi gerek Kitlevi irtibatlara geçilmistir.
Hakikati kavrayan Bilinçler yürüyecekleri yolun dogruluk derecesini arastirirken bazi YANILGILARLARLA SINANMAKTADiR. Bu da onlarin Hakikati daha çabuk kavramalarina yardimci olan bir olgudur.
Hiçbir Güç bu Dönemde diger bir Gücü asla ve asla etkisi altina alamaz. Çünkü bu Düzen Dogal Denge Kanunu ile ters orantili bir Düzendir. Zira bu Kitlevi Kurtulus Döneminde herkes kendi Bilinç Asamasi ile Hakikati kavrama zorundadir.
Bu yollar Zor, Çetin ve Dikenlidir. Ancak Hakikat Bilincine ulasincaya kadar yürünecek olan bu yollarda Sistem – Plan – Nizam üçlüsü Sizlerin en yakin Dostunuz ve Yardimcinizdir. Yani ALLAH Sizin Yardimcinizdir.
Hakikat isigini görüp, Hakiki Bilince ulasan bir kisi artik hangi yolda gidecegini, ne Tanrisindan ne de baskasindan sormaz. Bu Son Çagda herkesin tutunacagi en Güçlü dal, kendi Bilinci, Vicdani ve bu Bilinç ile Hakikat isigina hizmetidir.
BILGI KITABI vasitasi ile Planetinize seslenme Görevlileri olan Bizler bütün Nizamin Suurunu kavrayabilen Bilinçler ile irtibattayiz. Yani su an Planetinizdeki herkesin bütün Bilinç Kanallari ayni Sisteme bagli olarak hareket etmektedir.
Ancak Uyanislar ve Bilinç Asamalari farkli oldugundan tefsir ve yorumlardaki yanlis degerlendirmeler, Sizleri yanlis Düsüncelere sevk etmektedir. Bu Sizin hizli Evrim yolunda kösteginiz olmaktadir.
Bundan böyle tüm Hakikatleri en açik bir sekilde TAKILMIS BILINÇLERE aktarma Görevini yüklenen SISTEM hiçbir sekilde yilmadan Sizleri Bütünlüge davet ederek bikmadan Hakikati her zaman haykiracaktir. Bilgilerinize sunulur.
DÜSÜNCE ZINCIRLERINE CEVAPTiR
Dostlarimiz, Kitapta kullanilan Frekans tabiri, bir Insanin bulundugu Mekan ile Düsüncelerinin ulasabildigi Boyut arasindaki mesafe farkidir. Bir Düsüncenin Bilgi aldigi Kaynak ile esdeger bir Koordinati saglamasi o Enerji Kapisini açarak Bilgi almasini saglar.
Ancak açilan her kapinin Bilgi katmanlari ayri ayridir. Koordinatlarin temini bir Müsaade isidir. Bunlar Tekamüllerin derecelerine göre tanzim edilmektedir. Bilgilerinize sunulur.
448
BIRLESIK INSANliK REALITESININ AÇiKLANMASi
Lütfen bir üçgen çiziniz ve verilen harfleri üçgenin uçlarina yerlestiriniz.
B – Birlesik Evrensel Bütünlük
I – Insanlik, Evrimsel Düzenler çalisma Sistemi
R – Realite, Kozmos Federasyonu
Su an Insanligin hizmeti kendi Evrenierinin TEK’ine dolayisi ile Sistemin BIR’inedir.
Dostlarimiz, Sizlere verilen tüm Bilgiler, direkt Özel Arsivlerden alinip verilen Bilgilerdir. Bu yüzden asla bu mevzuda tereddütünüz olmamalidir. Bilgi Kitabina yazdirilan tüm Bilgiler Düsünce zineirlerinden alinan Sinyallere cevaptir. Simdi yaziniz lütfen:
ALLAH’in Varliginin çok ötelerinde olusan Birlesimler sonucu meydana gelmis olan GÜRZ Boyutu Bütün Sistemlerin Kurucu bir Fonksiyonudur. Her GÜRZ Sisteminin bir Yansitici Odagi vardir. Sizin Sisteminizin de Yansitici Odagi BIRLESIKINSANliK REALITESI’dir.
Her bir 1000 Evrenin TEK’leri BIR’e bagli olarak, o Gürz Sisteminin Santrifüj Bütünlügünü temin eder. Bir Gürzün içinde 1800 tane MINI ATOMIK BÜTÜN, yani VAROLUS BOYUTU vardir. Her bir Mini Atomik Bütünün içinde de 1800 tane EVREN vardir.
BuEvrenlerin 1000 tanesi direkt SISTEM’in tesirine paralel ve onun Denetimindedir. Bu 1000 Evrenden mütesekkil Bütünlük, o Mini Atomik Bütünün belkemigini teskil eder. Bizler her bir Mini Atomik Bütüne SANTRIFÜJEVREN demekteyiz.
Yani bir Gürz Sisteminin içinde 1800 tane Santrifüj Evren vardir ki, bu 1800 Santrifüj Evren de Gürz Sisteminin belkemigini teskil eder.
Bunu biraz daha açalim. Bir Gürzün içinde olusmus olan her bir Varolus Boyutu bir MINI ATOMIK BÜTÜN’dür. Bunlar 1800 tanedir. Bunlarin 600 tanesi Gürz Sisteminin içinde Birlesik bir Boyutta toplanmaktadir.
Bu BIRLESIK BOYUTLAR 3 tanedir. Her birine 600 Evrensel Bütünlük denir. Yani 1800 tane Varolus Boyutu o Gürz Sisteminin bütününü teskil eder.
Bir Mini Atomik Bütün RABSAL- RUHSAL – TEKNOLOJIK Düzen ile idare edilir. Ve bu direkt Gürz Sisteminin ANA VAROLUS Boyutundaki BIR’e yani BIRLESIK INSANliK REALITESI’nebaglidir.
Bu Realite ANA VAROLUS Boyutunda RABSAL ve RUHSAL Plan ile Müsterek isbirligindedir.
Buradaki RUHSAL PLAN’in Denetimeisi !<ADIR ENERJI Boyutunun Arsivlerini ve Dogal Yasalarini düzenleyen ULU RUH’tur. Yani YARADAN’dir. RABSAL PLAN ise Hiyerarsik bir,Otoritedir. Denetimeisi HAKIM – i MUTLAK’tir.
449
MERKEZ
Bu Plan Evrimsel Skalalari tanzim eder, laboratuvar çalismalari yapar. Burada Sizlerin BIYOLOJIK HÜCRELERINIz hazirlanir, Programlanir. Buradan VAROLUS Boyutuna sevk edilerek, YARADAN Boyutunun RUHSAL GÜCÜ ile Birlestirilir. Ve YARADAN Sizi CAN TOHUMU olarak Var eder.
Sonra bu Can Tohumu, Gürz Sisteminin Evrimsel Düzeyine sevk edilir. Ve MINI VAROLUS Boyutu’nda BEDENSEL ENERJI FORMU ile Bütünlenerek CENIN olarak Frekans Boyutunuza transfer edilirsiniz. Artik Denetiminiz HAKIM – i MUTLAK Düzeninin EVRIM YASALARINA ve Kurallarina tabi olarak gelisir.
Her bir Mini Varolus Boyutunun Düzenleri ayni, Evrimleri ayri ayridir. Ve Sizler her bir Mini Atomik Bütünün Evrimlerini teker teker Kadim Zaman süreçlerinde yaparak Enkamasyon halkalarinizi tamamlarsiniz.
Ondan sonra ilk girdiginiz kapidan yani Ilkel Dünyanizdan tekrar ANA VAROLUS Boyutuna çikabilmek için Son Evrim Boyutunuzun Doktora Imtihanini, bulundugunuz Dünyada vererek RABSALDüzenlere geçmek Müsaadesi alirsiniz.
Bu yüzden” Ilki Sona bagladik” diyoruz. Su an RUHSAL Enerjinizin ancak % 20’sini kullaniyorsunuz. ANA VAROLUS Boyutuna geçince % 80’ini de alarak, tam bir Bütün olacaksiniz. Su anki çalismalariniz bu yoldadir. Bilgilerinize sunulur. MERKEZ
YATAY VE DIKEY EVRIM ( Düsünce zincirlerine cevaptir)
Dostlarimiz,
Yedi Isik Kapisi, Sizlerin Evrim Skalalarinizdir. Bizler Sizleri bu Sistemlere göre degerlendiririz.
Ilahi Planin Evrimini asan Varliklar, Altinci Boyuttan sonra Günes Sisteminizdeki üç Planette daha Evrim yapmak ile mükelleftir. Bu Evrim Düzeyinden sonra Dini temalar son bulur.
Ancak Ruhsal Plandaki Enerjinize sahip çikabilmeniz için Astroit kusaginin ötesindeki bes Planetin Evrimini tamamlamakla da mükellefsiniz.
Bu Evrim Düzeyinden sonra Ruhsal Plandaki Enerjinize sahip çikarak bu bes Planette yasama hakki kazanirsiniz.
Buradaki Planet tabiri Bizlerin lügatinde Günes olarak degerlendirilir. Merkür yani Utarit, Dini Boyutun Son Sinir Kapisidir. Bu noktaya kadar yapilan Evrime Yatay Evrim denir. Burada Dini Bütünlük kazaniiir.
Satürn Evrensel Boyutun Son Kapisidir. Astroit kusagindan sonra Dikey Evrime geçilir. Burada Evrensel Bütünlük kazanilir. Ancak bundan sonra bilinmeyenlere kanat açilir.
Bunu Kutsal Kitaplariniza göre degerlendirirsek, Birinci Basamak ( Enelhaklik Boyutu ), Ikinci Basamak ( Vahdet-i Vücut Ortami)’dir. Bu Iki Evrim tamamlanmadan Sonsuz Suura açilinarnaz. Bilgilerinize sunulur.
450
ULU RUH ILE ÖZEL SOHBET
Yaz bakalim küçük kizim Benim:
Kudretini ilahi Makamlarin Gücünden, Kelamini Bizlerden alan Sizler, Bizlerin Dünyaya bir aksisiniz.
Sana sunu derim ki, her kim ki Kendi Kudretini, Gücünü daha ileri Güçlerden Güçlü görür, onun Gönlünün Nurunu görmek mümkün degildir. Bu Kelamlarimiz Cümleyedir.
Buralarda ve buralardan ötelerde öyle Nizamlar, öyle Düzenler ve öyle Sistemler vardir ki, bunlari Sizlere ne evvel ne ahir anlatma yetkisi yoktur.
Zira her Düzenin Düzen kurucularinin tatbik ettigi Özel Sistemleri vardir. Ve Bizler asla onlara müdahale etmeyiz. Çünkü Bütün Nizami ve Düzeni kuran Sistem burasidir. Ve onlar Bizlerin Düzenlerini Kainatlara yansitan Öz Elçilerdir.
Kadir – i Mutlak Boyutu bugüne kadar Sizlere Zaman ve Mekandan münezzeh bir Odak olarak bildirilmis ise de, o da bilinmeyen Zamanlara, bilinmeyen Mekanlara dahildir.
Simdi Kadir-i Mutlak üstünde fazlasi ile duran Sizlere ne demeli ki, ne anlatmali ki, Sizin bugüne kadar alisilagelmis Bilinç Düzeyleriniz sarsilmadan, söylenen sözler anlasilsin.
Bu yüzden bugüne kadar Kadir – i Mutlak Sizlere erisilmez bir Güç, kapali bir kapi olarak tanitilmis ve gizlerinizden gizlenmistir. Ancak açilmayacak kapi yoktur. Ve bugün ayni Koordinat dogrultusunda Birlesen Bilinç Düzeyleri artik bu kilidi kirmislardir.
Bu Geçis Döneminde herkes kendi Bilinç Düzeyine göre konusacaktir. Seçimler bu yoldan yapilmaktadir. Simdi Sana ve Insanliga bir Isik olmasi için bazi Bilgileri aktaracagim.
Kadir-i Mutlak Planini tatbik eden bir Sistemin Özel kanali, i<ADIR-I MUTLAK’in çok Ileri Planlarinin yansitici bir Sistemi olarak, devre içinde hizmet vermektedir.
Kadir-i Mutlak’in çok ötesinden gelen öyle Güçlü Akimlar, öyle Gökselolaylar vardir ki, hiçbir sey su anda Sizlere aktarilamaz.
Ancak Kadir Enerjiye kadar uzanabilen Insa!’) Bilinci, hiçbir zaman Kadir Bilince ulasamaz. Bu Odak kendine özgü bir Odaktir. Ve Varolus Planinin ötesindeki Enerji Bölümlerinin Güçleri ile Var olmaktadir.
Bu Bilince ulasmak ise 9 Isik ötesi bir Evrensel Nizamin Evrimine giris ile olmaktadir ( Bu 9 ISik, Sizin bildiginiz 9 Isik degildir ). Bu Bilinci Dünya Nizami ve Evrimi ile asla kazanamazsiniz. Ancak Enerji Bölümlerinin yansimalarini alabilirsiniz. ‘;’ i
451
Dikkat ederseniz, Enerji Bölümleri diyoruz. Direkt Enerji Boyutu demiyoruz.Bu Enerji Bölümlerinden, Kadir-i Mutlak Enerjisinin Direkt Öz Odagina, kendi Bilinç Düzeyinizin çabalari ile ulasabilirsiniz. Ancak o Bilince varamazsiniz.
Enerji ayridir, Bilinç ayridir. O Enerjileri Var eden, o Enerjinin Öz Bilincidir. O Öz Bilinç, Öz Kaynagin Özünden yansima yapar. Siz o Kaynaktan Var olursunuz ( Enerji olarak ). Ancak o Öz Bilince ulasamazsiniz.
Bu söylediklerim, belki Dünya mantiginiza göre karisik gelecektir. Ancak Hakikati Bilmeniz lazimdir. Plandan Görev yapan herkese bugüne kadar bu Bilinç isigi kilitli tutulmustur.
Çünkü onu açabilmek çok Güçlü Enerji Bölümlerine dalinmasi ile mümkün olmaktadir. Bu hem Bizim Düzenimize, hem de Sizin Evriminize ters düser. Iste bu yüzden Bizler Planin statüsünden uzaklasmayiz.
Senin Gücün Kendine, Sesin Kelam hakkina ulasinca, girecegin her Boyuttan Sana Ses gelir. Kendini Asan, RABBINE Ulasan, ALLAH’in Kelamini Kelam eder. Evrenin Selamina Selam eder.
!<ADIR – i MUTLAK sinirindan öteye dalisiarda, BIZ siz – siz BIZ OLURUZ (Onun ötesinde Bütün Nizamin Suuru devrededir). Su an Sizlere bunlarin ötesinden gelecek Selamlara Selam vermeyi ögretiyoruz.
Insanoglu önce se ia m vermeyi sonra O’na ermeyi daha sonra da kendini vermeyi ögrenecek. Sonra ne oldugunu Bilecek, her seyleri Sezecek, her dem kendini Bilecek, Öz Nuruna Erecek.
Senin ÖZ NUR’un ne Ruhundur, ne Tenindir. Orada da Bedensin, ancak her Kelami kesersin.
Sesin vardir, sessizsin. Agzin vardir, dilsizsin. Gözün vardir, kesinsin. Sabrin vardir, zahitsin. Kanadin vardir, uçmazsin. Zamanin vardir, kaçmazsin.
Kandilin vardir, yakmazsin. Sirlarin vardir, satmazsin. Evin vardir, yatmazsin. Alemin vardir, almazsin. Düzenin vardir, kurmazsin. Her seyin vardir, bakmazsin.
Iste Kadir Enerji yogunlugunda bulunursan böyle olursun. Simdi Beni Ben ile, Seni Sen ile taniman için bu Boyutun ötesine geçirmeye çalisiyoruz.
Tüm Kainatin Düzenini kuran bir Mekanizmadan çok yakin bir zamanda Kitaba direkt baglantinin yapilmasina Birlesik Nizam Konseyi çalismaktadir.
Size bütün Bilgileri aktaracak olan ilahi Planin Özel Elçileri ile beraberlikleriniz olacaktir. Her sey Sizin hayrinizadir. Çabamiz sizlere Sevgimiz Özlere Çalismalar ve Gayretler Sizlere. ULU RUH

UMUMI MESAJDIR
Dostlarimiz,
Bugüne kadar aldiginiz Bilgiler, Sizlerin Toplumsal Görüslerinize göre !<ADIR – I MUTLAK Boyutunda dügümlenmis idi. Artik bu Bütünün dügümünü kavrayislariniza paralel, her Mesajda biraz daha açmaya çalisacagiz.
Sizlere daha önce vermis oldugumuz Mesajlarda MUTLAKIYET diye bir sey yoktur, her sey IZAFIDIR; MUTLAKIYET BULUNDUGUNUZ ANDiR, demistik. Bu tabir degisen Zaman Boyutlari için geçerlidir.
Aslinda MUTLAK ZAMAN’i Var eden !<ADIR – i MUTLAK’tir. Bu Mutlak Zamani denetime alan HAKIM – i MUTLAK’tir.
VAROLUS Boyutu YARADAN’in uhtesinde, HAKIM – I MUTLAK’in denetimindedir. Varolus Boyutundan öteye Nizam, KADIR – I MUTLAK’a aittir. Iste Mutlak Zaman bu sinirdan öteye baslamaktadir.
Bu Zamanlari ikiye ayirmaktayiz.
1 – Mutlak Zaman ( Dogal Zamandir)
2 – Denetimli Zaman ( Meskun Zamandir)
Helezoni Vibrasyonlarin çakistigi Zaman Boyutlari Meskun Zamanlardir. Bunlara Varolus Boyutlari denilmektedir. Bu Varolus Odaklarinin tümünün denetimi ( HAKIM – i MUTLAK’a bagli çalismaktadir ).
Var olan her Canli, bu MUTLAK’in Denetimindedir. Burasi Rabsal Mekanizmalar ve Hiyerarsik Düzenlerdir. Her bir Mini Atomik Bütünün VAROLUS Boyutunda RABSAL – RUHSAL- TEKNOLOJIK Düzenler Müsterek çalismaktadir.
!<ADIR-I MUTLAK Odagi, Mutlak Zamanin Var oldugu Odaktir. Bu Dogal bir Güçtür. Ileride bundan tekrar bahsedilecektir.
Bu Odagin Gücü, 6 Isik Piramit tarafindan teker teker toplanarak, tüm Enerji Bütünlügü büyük bir Piramite yansitilir. Iste bu ISIK EVREN’dir.
Bu Isik Evrenin tüm Gücü aynen esdeger Güç olarak, VAROLUS Boyutuna yansitilarak !<ADIR ENERJIODAGI meydana gelir ki, burasi ANA VAROLUS BoyutuIKINCI EVREN- ADEM HAWA Boyutudur.
Evrensel Nizamlarda çalismalar Müsterektir. Burada her Iki Güç birbirini destekleyerek TOHUM’u meydana getirir (Daha önce Tohumdan bahsedilmistir). Ileride Sizlere Ikinci bir Tohumdan bahsedecegiz.
Bu Tohum Kainatlar Düzenlerinin ENERJITohumlaridir. Birisi CAN Tohumudur. Digeri ENERJI Tohumudur. Buna ( ENERJITOHUMU) dememizin nedeni Sizin anlayabilmeniz içindir.
453
Çünkü Sizler, su an Bilinçlerinizde Enerjinin kökünü Pozitif ve Negatif Güç olarak degerlendiriyorsunuz. Halbuki Sizlere bahsettigimiz bu Enerji Güçlerinin Sizin bildiginiz Enerjiler ile alakasi yoktur.
Hakikatler Düzeninde bu Bilgilerin artik Sizlere açilma zamani gelmistir. Çünkü Hakikati daha iyi kavrayabilmeniz için Aklinizda acabalarin kalmamasi lazimdir.
Bilgi iianihayedir. Ancak bu Bilgilere ne Kainatlar Ilmi, ne de Insan ömrü yetebilir. Bu yüzden Bilgileri az ve öz kirintilar halinde vermekteyiz. REALITE
DÜSÜNCE ZINCIRLERINE CEVAPTiR
Dostlarimiz,
Bu Son Asir Yorum ve Tefsir Asridir. Bu sekilde Bilinç Düzeyleri bir bir Kotlanmakta ve Hakikatler ortaya serilmektedir. Altin Çag’in Altin Kitabindaki yazilarin tefsirleri ve yorumlari her Bilinç Düzeyine göre ayri ayridir.
Herkes en dogru Bilginin kendi Bilgisi oldugu kanisinda oldugundan birçok Dostlar BILGI KITABI’ni özelikle okumamakta, ona kendi Bilinç Düzeylerince yorumlar getirerek tefsirler yapmaktadirlar.
Her açilan Bilinç Kanalinin önce Öz Evrim Kanali açilacagindan, olacak hadiseler daha önceden göz önüne alinmistir.
Bu sekilde ileride bir dengesizlige ve karisikliga sebebiyet verilmemesi için, BILGI KITABI, Konseyce alinan bir Karar mucibince 2000 Yilina kadar olan bir zaman asamasinda, Kitabi Elleri ile yazacak olanlara Aile Ortamlari hediye edilerek, Özel Geçis Haklari taninmistir.
Bu Son Geçis Programinda, Sisteme yapilan yardimlarin bir mükatati olarak degerlendirilen bu durumdan, herkes Çabalari ve Iyi Niyetleri nispetinde müstefit olacaklardir.
Ancak sunu da unutmamalidir ki, Fasikülleri OKUMAK – DACITMAK – KITABI YAZMAK dahi bir Müsaade isidir. Bunun için Fasikülleri ancak tAYIKLAR ellerine alirlar, denilmektedir.
Sessiz ve derinden yapilan seçimler sanildigi kadar kolay degildir. ltAHI DÜZEN’ de Insan ayirimi yoktur. Bu yüzden bu Dönemde sadece Özlere bakilarak deger biçildiginden bu Döneme HULOS DÖNEMI denilmektedir.
Bizim indimizde Insan ayirimi yoktur. Ancak Seçim Ortaminda LIYAKATve tAy iKLIK seçime ait bir Olgudur. Insani Insandan ayiran Planetinizdir. Insanlik kendi Potansiyel Gücünü o Bütünün içinde eritmedikçe asla huzur bulamayacaktir.
Rabbinize Variniz, Insanligi Kariniz. Kitabiniz Bilgidir. Selametiniz Ilgidir. Bu Mesajimiz bazi Düsünce zincirlerine bir cevap olarak verilmistir. Bilgilerinize sunulur.
MERKEZ
454
ILAHI DÜZEN
Dostlarimiz, Bütün Nizamin Suurunun Yansima Odagi ALFA Kanalidir. Simdi Sizlere ALFA seklinin Bilimsel açiklanisi yapilacaktir. Islamin Kitabinda Alfa sekli eski yazi ile LAM – ELlF sekline benzer. Simdi lütfen dik bir Alfa sekli çiziniz.
Saga arti sonsuz, sola eksi sonsuz isareti koyunuz. Her ikisinin kesistigi Odak noktasina Pozitif – Negatif isaretlerini koyunuz.
Burasi Varolus Boyutu – Ikinci Evren – Adem Hawa _·00 +00 Boyutudur. Simdi Size bunun açiklanmasi yapilacak.
,- Ilahi Düzen – Mutlak Zaman Boyutu – Hiçlik Boyutu
2- Kadir-i Mutlak Enerji Boyutu -Varolus Boyutu – Hayat Boyutu
3- MeskOn Zaman Boyutu – Hepiik Boyutu
4- Hepsinin çalisma Nizami Gürz Sisteminin çalisma Nizamidir. Simgesi H3 tür.
, – Ilahi Düzen Sorumlusu KADIR-I MUTLAK
2 – Varolus Boyutu Sorumlusu YARADAN
3 – Hepiik Boyutu Sorumlusu HAKIM-I MUTLAK
Ben ULU RUH, Merhabalar küçük Kiz. Simdi Sana Insanlarin takildigi bazi noktalari açacagim. Biliriz ki her kurulan Düzenin ve Nizamin bir kurulus gayesi ve sebebi vardir. Hiçbir sey gayeden uzak ve sebepsiz degildir.
Ileri Makamlarin çok ötesindeki Makamlarin ilahi Emirleri ile hareket eden ILAHI PLAN DÜZENI hiçbir zaman tek koldan hareket etmez. Bu, Atomik Bütünün Denge unsuruna ters düser. Ve Varolus Nizamina aykiridir.
Simdi Sana sadece ALFA Kanalinin Bilimsel yönünü alisilagelmis Bilgilere paralel olarak aktaracagim.
Simdi Pozitif Evrenden gelen Enerjinin Negatif Evrenden gele~ Enerji ile kesistiginoktadan VAROLUS NlZAMI baslar ki, buna Sizin anlamaniz için, KADIR ENERJIODAGI diyoruz. Bu Sizin Varolus Sisteminizi kuran bir Düzendir. Ve iki koldan, Ezel Ebet boyunda hizmet vermektedirler.
Pozitif Kol Ruhsal Enerjiyi, Negatif Kol Rabsal ve Teknolojik Boyutu temsil eder. Ve bütün Mevcudat bu Iki Gücün Birlestigi noktadan Can alir. Sizin Kutsal Kitaplarinizda bu yogun Enerji Boyutlarinin Düzenlerinden IN ve CINLER olarabahsedilir.
TANRi Var ettigi Enerjileri ayni Frekans Düzeyinde ve Tek Enerji olarak yaratmistir. Ancak Tek elin sest çikmayacagi için sonradan Iki Enerjiyi çakistirm istir.
455
Kutsal Kitaplariniza göre mevzuu iyice kavrayabilmeniz için söyle diyelim. Pozitif Enerji Saf Enerjidir. Erkegi temsil eder ( Burada Erkek tabiri cins olarak kullanilmamistir. Üremeyen, Üretilen tek esli Zeus gibi ). Negatif Enerji Yüce Bilinç, Evrensel Güç ve Imtihan Boyutudur.
Kadir Enerji Odaginin çakistigi Odak, Pozitif ve Negatifin Birlesimi ile Kadini temsil eder. Kadin Öz Odaktan Var olan Yaratici Güç, Tanrisal Enerjidir. ÖZ’den Var olan her sey Disidir.
Sonradan Üreme Sistemleri Teknolojik Boyutlarca tanzim edilmis ve Sistemin, Nizamin Düzenine göre birçok Disiler Ortamin Bilincine göre Erkek olarak Görevlend irilmislerdir.
Bunu asla unutmayin. Özde her sey Disidir. Gönde ve Fiiliyatta Erkektir. Bütün Peygamberler ve hatta Tanrilar bile Disidir. Lütfen iyice anlayin, dinleyin. Tefsirlerinizde yanilgiya düsmeyin. Simdi de Cin ve Seytan mevzuunu Toplumsal Bilinçlere göre açalim.
RABSAL MEKANiZMA’nin Düzenine göre Dünyevi Bilinçlerin TANRisAL Boyuta ulasabilmesi için, Kutsal Kitaplarinizda Ileri Bilinç Boyutlari kapatilarak, bu Boyutlar Sizlere Cin ve Seytan olarak ters tanitilmistir.
Ve Kutsal Kitaplarinizda onlardan çekinilmesi, korkulmasi söylenmistir. Sebep, o Dönemin Bilinç Düzeyine göre, sadece TANRi Yolunun disina çikilmamasi gerekli idi. O Dönemde Dünya Bilinci henüz Ileri Planlara hazir degildi.
Çünkü Insanoglu daha ileri Asamalara girecek olur ise hem Bilinçlerde bölünmeler olurdu, hem de Tedriç Nizamina göre alisik olmadigi Denetimsiz Enerjilerin içine dalarak sarsilirdi. Bu da Bilinçsizlikten ve Bilgisizlikten kaynaklanacakti.
Her alinan yeni bir Bilgi Insanda Bilinç Asamasi yaratir. O Dönemin Düzeninde Size Hakikatler anlatilamazdi. O zamanin Düzeni böyle icra edilmisti. Bu arada Tanrisal yoldan ayrilanlara, Ferdi Asamalara kalkanlara bazi ürkütücü Programlar tatbik edildi.
Gaye korkarak Tanrisal yoldan ayrilmamalari içindi. Bu sekilde Seytan ve Cinler Insan Bilincinde bir korku duvari gibi yükseldi. Aslinda her sey TANRi’nin CEMAL ve CELAL Prensibine dayanan bir Sistemin çalisma Nizamindan baska bir sey degildir.
Evrimsel Düzenlere göre ters ve yüz Üçgen Evrimi ilahi Planlarin çalisma ve Tedriç Nizamina göre Programlanmistir.
Düz Üçgende TANRi daima Sizinledir. O Sizi yetistirir ve daima arzularinizi yerine getirir. Bu TANRi’nin CEMAL DÜZENlIdir. Bu yol ile Dini Doyuma ulasilir. Ancak her sey burada bitmemektedir.
Tanrisina bu kadar baglanan Tanri Kulunun daha ileri Boyutlara girebilmesi için, geçirecegi zor Imtihanlar vardir. Bu Imtihanlar Insanlarin Hakiki Öz Benligini Evrim Düzeyine göre sergileyeceginden ters Üçgen Evriminde TANRiNiN CELAL Prensibi devreye girer.
456
MERKEZ
Bu yol ile Dinsel Bütünlükten Evrensel Bütünlüge geçilir. Ve Tedriç Nizamina göre degisik Boyut Enerjilerine alistirilir. Bu sekilde her Boyutun Bilgilerini alabilecek bir Bilinç Düzeyine getirilirsiniz.
Tanriyi Düsünmek baskadir, Tanriya Ulasmak baskadir. Tanriyi Düsünerek ENELHAK Boyutuna ulasirsiniz. Geçirilen imtihanlarla da VAHDET Boyutunda O’nunla Bütünlesirsiniz.
Ulasmak Düz Üçgende – Kavusmak Ters Üçgende olusan bir Olgudur. Tanrinin Cemal ve Celal Bütünlügü Evrensel Bütünlüge esdegerdir. Bu Bütünlügü kavrayabilen Insan Bilinci Nizamin Suurunu kavrayabilecek Düzeye gelmis demektir.
Insan Bütünün içinde bir Bütündür. Bilinçlerdeki ayrilik bu Bütünün disidir. Bu Düzenleri kuranlar, Sizlerin su an geçtiginiz yollardan bir bir geçerek, çok Ileri Boyutlara kadar Asir süreçlerinde ulasanlardir. Bir gün Sizler de onlar gibi olacaksiniz.
Bu Dönemde tüm Hakikatleri Sizlere Bildirme Emri alan Bütün Makamlar, Sizlerin Kurtulusunuz için çaba sarf etmektedirler. Artik Dünyanizin Bilinçlendirilme Zamanidir.
Pozitif Evrenden gelen Enerji devrini tamamlayip, !<ADIR ENERJI Boyutunu geçebilir ise, Zaman ötesi Nizamin Sonsuz Suuruna dalarak yoluna devam eder. Oradan Negatif Evrene geçerek daha da Bilinçlenir ve Bilmedigi Hakikatleri ögrenir.
Buraya geçebilmesi için önce Pozitif Evrenin Dini Doyumuna ermesi lazimdir. Çünkü Negatif Evrenin hem Enerjisi, hem Bilgisi, hem de Bilinci çok yogundur.
Hakikati kavrayan, Negatif Evrenin Yüce Bilincine alinir. Korkularinin esiri olan Insanoglu hiçbir zaman Yüce Bilince ulasamayacaktir. Bu kadar Bilgi kafidir, küçük kiz.
ULU RUH
DÜSÜNCE ZINCIRLERINE CEVAPTiR
Dostlarimiz, Idari Mekanizmalar ile ilahi Planlarin Birlestirilmesi ALTIN ÇAG’in öngördügü ilk Tedbir ve Önerilerdir. Ve bu Sistem her Dönemde Müsterek bir çalisma ile daima yan yana yürütülmüstür.
Bu önce TANRisAL DÜZEN ve NlzAM sonra SOSYALASAMA ve KURULUS’tur. Asir Asamalari ile Planetinize indirilmis olan Göksel Kitaplarinizin yapmis oldugu Görevler de ayni Nizami Planetinize yansitmak içindi.
iNCIL Tek TANRi Bilincini ve Onun Düzenini Sizlere bildiren Göksel bir Kitaptir. KURAN ise Sosyal Asamayi ve Sosyal Düzeni yansitan ve ayni zamanda verilen Emirlere itaati benimseten bir Göksel Kitaptir.
Bu Bilgilerin isiginda bugüne kadar Evrensel Asamasini yapmis olan Planetiniz, simdi ayni Sistem ile, 700 yildan beri devreye koymus oldugu daha degisik ve Insancil bir Sistemi, Mevlana Görüsü kistas alinarak Planetinize yansitmakta ve Sizleri Evrensel Bilinçlerinize Layik bir Ortama, Kitlevi olarak davet etmektedir.
Bu Ortamda Seçimler Ferdidir. Sefaat yoktur. Bilgilerinize sunulur. -;- J
457
KADIR ENERJI BOYUTUNUN BILIMSEL FORMÜL (Verilen Formülün açiklanisi)
2 o<Li-13+2R= *-‘I?II(- ~: Enerji
Evrende her sey çifttir. Bu Formül KADIR ENERJIBoyutunun Bilimsel Formülüdür.
2 Alfa seklinin karsilikli Birlesimi Sonsuzlugu temsil eden sekli meydana getirir.
Simdi verilen Formülü açiklayalim:
2 Alfa ve 2 Zaman Dilimi bir Bütündür ( Gürzü Simgeler ).
13= Beta Fizik Alemin Evrensel Yansima Odagidir.
2 R2 = 2 Tohum = 2 R2 ( Çift Rab) = SR + SR
Birinci Tohum CAN Tohumudur. Ikinci Tohum ENERJITohumudur. Ancak her ikisi de bir Bütün olarak iç içedir. Fonksiyonlari ve çalisma Nizamlan ayndir. Aslinda bu R2 degil R3 dür.
Bir Tohum Üç Birlesimden olusur. Birisi Görünmez Enerjidir ki, buna Anti – Madde demekteyiz. Bu Anti – Madde Düsünsel ve Düssel Enerjidir. Aslinda Düsünce Vibrasyonunun bildiginiz Enerji ile alakasi yoktur. Size anlatabilmemiz için bildiginiz en yakin kelimeyi kullaniyoruz.
Insan Tanrisal bir Jeneratör, çok büyük bir Potansiyeldir. Sizlerin Düsünce Potansiyeli olmasa idi, ne Sizler, ne Kainatlar, ne de Yasam olmazdi (Tanri Insani Yaratti, Insan Kendini Yaratti ). Yani her seyi Var eden Düsüncedir. Düsünceler ile Evrenler yaratilmasi budur.
Iki Zaman Dilimi, Pozitif ve Negatif Sonsuz Evrenlerdir. Bunlar Tüm Evrensel Nizamin Enerji depolaridir. Zaman ötesi zamanlara kadar, Sonsuz ötesi Sonsuzluga kadar Denge Kanununa paralel bir Yansiyis içindedirler.
Evrensel Nizamlardaki Yansima Odaklarindan alinan Enerjiler, Otomatik Sinyalizasyonlar ile ikiye ayrilarak, Enerji Depolari olarak kullanilan Evrenierden Pozitif olanina Pozitif, Negatif olanina Negatif Enerj i Güçleri olarak yüklenir. Her iki Evren Denge Kanununa göre esdeger bir Potansiyel tasimaktadir.
Pozitif ve Negatif Enerji Evrenieri Denge Kanununa paralel bir isleyis içinde olduklarindan. açigil çikan fazla Enerjileri Sonsuz Boyutlara sevk ederler. Bu sekilde diger Sistemlerin Enerji Boyutlari da ayni Düzen ile isleyerek takviye görür. 458
Iki Alfa seklinin karsilikli Birlesiminden Sonsuz Isareti meydana gelir. Yani böyle CD Aslinda bu sembolik bir sekildir. Bunun asli ve isleyis sekli Helezoni Vibrasyonlarin isleyis tarzidir. Açiklanisi söyledir. Çiziniz lütfen:
1 – Negatif Evrenden Ene~i alan alfa Boyutunun bir kolu – 2 Güç, digeri – 1 Güç tasir.
2- Pozitif Evrenden Enerji alan Alfa Boyutunun bir koluda + 2 digeri ise + 1 Güç tasir. 2 + + + +
REALITE
Helezoni ulasim sekline ve Denge Kanununa göre Enerjileri eslersek:
Negatif koldaki -2, Pozitif koldaki + 1 ile dengelenir ve -1 açiga çikar.
Pozitif koldaki + 2, Negatif koldaki -1 ile dengelenir ve + 1 açiga çikar.
Bu açiga çikan Enerjiler, Alfa Boyutunun Öz Güç Odaginda toplanir, oradan yansir. Yukarida yapilan isleme göre, Pozitif Alfanin Odak noktasindan Negatif Enerji açiga çikarak, ters orantili olarak bir yansima yapar.
Yani Pozitif Alfa Negatif Evreni takviye eder, Negatif Alfa Pozitif Evreni takviye eder. Helezoni Vibrasyonlarin isleyis tarzi budur.
Dengesel Nizam, Evrensel Bütünlük böyle temin edilir. Kainatlar zincirine zincirler böyle eklenir. Bu Alfa Boyutlarinin Alfa Kanali ile alakasi yoktur. Ikisini birbiri ile karistirmayin. Biri Evrensel Boyutlardir, digeri kanaldir.
HELEZONI VIBRASYONLAR
Dostlarimiz,
Helezoni Vibrasyonlar bütün Kainatlarin Gücünü takviye eden Enerji zincirleri olarak bilinmektedir. Bu Enerji zincirleri, iç içe bir yumak Bütünlügü içinde birbirlerine yansirlar.
Daha önceki fasikülde çizdirilen sekil Sizin daha iyi anlayabilmeniz için ( açik zincir) seklinde sematize edilmistir.
Helezoni Vibrasyonlar, zaman ötesi Nizamlardan takviye gören Enerji halkalaridir. O, Kadir Enerji Odaginin Öz Gücü ve Varolus Boyutunun Enerji Bütünüdür. Tüm Canlilar bu Enerji Bütününden Var olmaktadirlar.
Helezoni Vibrasyonlar, tüm Enerjilerin Sonsuza kayarak kaybolmalarini engelleyen ve onlari bir arada tutan bir Enerji agidir. Ve bir Enerji Yumagidir.
Helezoni Vibrasyonlar, ULU GÜçün Düsünce Okyanusunda yüzen milyonlarca GÜRZllerin ve o Gürzlerin içinde bulunan MINI ATOMIK BÜTÜN’lerin de sekilsel simgesidir. ‘
Iki Alfanin karsilikli Birlesimi ile elde edilen ro isareti, bu Helezoni Vibrasyonlarin bir dilimidir. Simdi bu tek dilimin çalisma Nizamini daha iyi anlayabilmeniz için biraz inceleyelim: Lütfen büyük bir sonsuz isareti çiziniz.
– Zaman ötesi Nizam
+ Zaman ötesi Nizam.
Çizdirilen seklin bir tarafina – Zaman ötesi Nizam, diger tarafina da + Zaman ötesi Nizam yazin. Sonsuz isaretini ortadan, hem yatay hem de dikeyolarak ikiye bölün. Elde edilen seklin üst bosluguna (-1) ve (+ 1) alt bosluguna da (-2) ve (+ 2) yazin.
Simdi Denge Kanununa göre, her iki tarafa çapraz bir degerlendirme yapin. Yani (-2) den (+ 1) i çikartin. Geriye (- 1) kalir. Ayni islemi digerine de tatbik edin. Yani (+ 2) den (-1) i çikartin. Geriye (+ 1) kalir.
Bu islernde her iki taraf da Denge Kanununa göre dengeleneceginden, açiga çikan (- 1) ile (+ 1) Pozitif ve Negatif Sonsuz Evrenierin takviye Enerjisi olur.
Her bir Varolus Boyutunda bulunan tüm Canlilarin Zihinsel ve Düsünsel Potansiyelleri bu sekilde, bir Bütünün Ene~isini, Sirküle Sistemine göre takviye eder.
Çizdirilen sekilde dikey ve yatay çizgilerin kesistigi nokta Varolus Boyutudur. Varolus Boyutunda dikey kesit Dikey Tekamülü ( Evrensel Bütünlük) simgeler.
Yatay kesit ise Yatay Tekamülü ( Dinsel Bütünlük) simgeler. Svastika yani Haç, bu Bütünün sekilsel simgesidir. Bilgilerinize sunulur.
MERKEZ
DÜSÜNCE ZINCIRLERINE CEVAPTiR
Dostlarimiz, ALLAH’in yarattigi tüm Yaratiklar, bir Sisteme tabi olarak devrini tamamlamaktadir. BERZAHbir Geçittir. Bir Toplanistir, bir Uyanistir.
Bu tabir her Ferdin kendine ulasmasi, Semalara karismasi ve oradan öteye yazismasi ile tecelli eden bir Olgu için kullanilir.
SIRATsözcügü bu Fonksiyon için kullanilmaktadir. Bütün Nizamin Suuruna varan kisi BERZAH’i geçmis, IDRAK’e varmis demektir. Bilgilerinize sunulur.
MERKEZ
460
RENKLER VE ARA BOYUT TONLARi
( Düsüncelere cevaptir)
Dostlarimiz,
Bütün renklerin tümünün Ara Boyut ton farkliliklari ile bir Bütünde Birlesmesi sonucu SIYAH renk olusur. Bu renk 49 rengin Birlesiminden olusan bir renktir.
Simdi Size yazdiracagimiz tüm renklerin 7 degisik ara tonlari vardir. Sizin Planetinize verilen Bilgilerde Evrim ve Enerji Boyutlarini daha iyi anlayabilmeniz için bunlar renk skalalarina bölünmüstür.
Sizin bulundugunuz Planet siFiR Dünya frekansinda oldugu için Bizler onu sis BOYUTU olarak kabul ederiz. Bu puslu Boyut Sizlerin Evrim esiginizdir. Buradan baslayarak 7 Evrim Esiginden sonra Sizin CENNET BOYUTU dediginiz YEsIL BOYUT baslar.
Burasi Dördüncü Boyuttur. Bu Dördüncü Boyutun da Dört Makami vardir. Birinci Makami Tatmin ve Huzur Boyutudur. Rengi ÇiMEN YEslLI’dir. Iki, Üç ve Dördüncü Boyutlara dogru renk daha koyulasir. Dördüncü Makam TÜRBEYESILI’dir.
Bu Makamdan sonra bir ARA DURAK vardir. Burasinin rengi KAHVERENGI’dir. Bu Dört ana rengin Birlesim Frekansini tasir ( Beyaz, yesil, sari, kirmizi ). Burasi Dünyevi Dini Doyuma ulasmislarin, Azizlerin, Dedelerin yeridir.
Kahverengi Boyuttan sonra bir ARA BÖLÜM vardir ki, burasi çok berrak ve parlak bir MAVI rengi ihtiva eder. Biz buraya ( MAVI ÜLKE) deriz. Iste esas AKiT’ler bu Mavi Ülke’de yapilir. Sözler burada verilir. Herkes yolunu bu Boyuttan sonra seçer.
Bundan sonra Besinci Boyut baslar. Burada Dünyevi Biyolojik Bedenler son bulur. Buradaki iki DURGUN ZAMAN’a ( Iki Dünya Zamani) denir. Burasi SEFFAFBOYUT’tur.
Bundan sonra gelen BES YÜCE ZAMAN’in rengi GRI’dir. Burada Siyah – Beyaz renk karisim Frekansi Sizi Evrensel Boyut Enerjilerine alistirarak Ölümsüzlük Boyutuna dogmaniza yardimci olur.
ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTU – ALTiNCi BOYUT’tur. Bu Boyut PORTAKAL RENGI’dir. Buna Miraç Boyutu, GÜNES Boyutu da denir. Burasi ALTIN bir Boyuttur. MERKEZI GÜNES BIRlici Size bu Boyuttan yardimcidir.
Ondan sonra Astroit kusaginin önündeki üç Planet Evrimi gelir ki, burasi GAMA Boyutu ve On dördüncü Günes Sistemidir. Bu Günes Sisteminin Evrimi üç Planetin Evrimine esdegerdir. Buna KIRMIZI BOYUT denir.
Bundan sonra 7 renk Boyutu baslar. Bundansonra da BEYAZBOYUT gelir ki, buna ( BEYAZ ÜLKE) denir. Bizler buraya ( Enelhaklik Boyutu) deriz. Burada Sonsuz Suur Boyutuna hazirlanirsiniz.
461
Daha sonra Astroit kusaginin ötesinde BESPLANET’in Evrimine tabi tutulursunuz. Beyaz Renk Astroit kusaginin ötesindeki Mor Renk ile karisarak, açiktan koyuya EFu\TUN’un tüm tonlarini olusturur.
Eflatunun en koyu rengi SATÜRN’dedir. Burasi Yedinci Boyuttur. Ve Insanligin Son Tecelli Siniridir. Burada ON BESINCI GÜNES SISTEMI’nin tüm Evrimine esdeger bir Evrim yapilir. Ondan sonra Ruhsal Enerjiniz ile Bütünleserek bir Bütün Olursunuz.
Ancak bu seviyeden sonra Bilinmeyenler ile irtibata geçebilirsiniz. Burada MOR ötesi Bilgileri alirsiniz. Bu da Size Sonsuz Suur Kapilarini açar. Burasi (KAT – i MÜKEMMELIYE ve ayni zamanda VAHDET – i VÜCUT Boyutudur).
Sonsuz Suur Boyut Kapisi MOR’dur. Bu Boyuttan sonra Mor ötesi Renkler baslar ki, bu Renkler Planetinizin bilmedigi renklerdir. Bu renklerin olusumundan SONSUZ SUUR KATMANLARi baslar.
Bunlar Üç KATMAN’dir. Ve renkleri SIYAH’tir. Birinci SIYAH Katmanda 49 rengin Birlesimi SIYAH Rengi verir. Ikinci Siyah Katmanda ara tonlari da devreye girer ( daha koyu bir SIYAH renk olusur ). Üçüncü SIYAH Katrnan üç 49 rengin tümünün Birlesim Gücünü tasir ki, bu Enerji Bütünlügü GÜRZ Sisteminin tüm Enerji yogunlugunu olusturur.
Bu yogun Siyah renge Bizler ( TÜNAMI ) Rengi demekteyiz. Ve bu TÜNAMI Rengi tüm GÜRZ Sisteminin Enerjisini kapsayan bir Renk v’e Enerji yogunlugudur. Bilgilerinize sunulur.
MERKEZ
DÜSÜNCE ZINCIRLERINE CEVAPTiR
( Bilgi Kitabini ne için Mevlanamiza yazdiriyoruz ? )
Dostlarimiz,
Mevlananin Kiblesi Gönülleredir. Sevgisi Gönüllerdedir. Onun Kabesi Kainatlardir. Özü Kainatlardadir. Onun Görüsü ASKTIR – SEVGIDIR – BIRLESIMDIR- BÜTÜNLÜKTÜR ADALETTIR – YÜKÜMLÜLÜKTÜR.
Birlesimin Ilk Sarti, Düsüncenin ve Kalbin pasini atmaktir. Biat Bilincine ulasmaktir. Iste Mevlanamiz sonsuz ufuklara kanat açandir.
Planetiniz konmak için degil, Uçmak içindir. Bu yüzden Bilgi Kitabi Ona yazdirilmaktadir. O Evrensel Bilinç asilamaz Evrensel bir Bilinç tasir. O, ÖZ Odaktan Var olmus bir Enerjidir.
Onun lIime ve Bilime ihtiyaci yoktur. Onda her sey meknuzdur. Bu yazilar bir metih degil, bir Hakikattir. Iste Onunla bu yüzden isbirligine gidilmistir ( Bu Mesaj hiçbir degisiklige ugramadan aynen yazilacaktir ).
REALITE
462
MEvLANA VE BIz
( Açik Bilgidir)
Altin çaga yapilan yatirimlar artik tüm Planetinizde filiz vermeye baslamistir. Ancak bazi olumsuzluklara neden olan ters Düsünceleri aydinlatmak maksadi ile bu Mesaj direkt Konsey kanalindan yazdirilmaktadir ( Bu Mesaj aynen Kitaba yazilacaktir ).
DOSTLARiMiZ
Önce sunu belirtmek isteriz ki, Mevlana Öz Çekirdek Grubunun direkt sorumlusu Mevlanamizdir. Ancak simdi Sizlere bazi Hakikatlerden bahsetmek istiyoruz.
Mevlanamiz Bizler ile Asirlar önce yapmis oldugu bir Anlasma nedeni ile tüm Dünyali kardeslerine yardimci olabilmek için bu Geçis Döneminde Planetinize geri dönmüstür.
Su an o ( Tek Sartli ve Akitli ) bir Görevlidir. Onun Bize kostugu Sart Dünyanizin Bütünü ile Kurtulusudur. Iste Bizler de bu Sarta uyarak, Onunla yaptigimiz isbirligini, Planetinize BILGI KITABI Kanali ile yansltarak, Dünyali kardeslerine yardimci oluyoruz.
Bütünlenen Bilinçlerin Ileri isiklari birer birer açilirken, Mevlanamiza verdigimiz söz dogrultusunda tüm Dünya Planetini Kurtulusa almis bulunuyoruz.
Bizler Birlesik Insanlik Realitesi Kozmos Federal Birlesim Yönetici Kadrolarinin Temsilcileri olarak su an tüm Planetinizin Direkt Asama Programinda Yardimci Güçler olarak devredeyiz.
Galaksi Birlikleri, Günes Birlikleri, Evrensel Birlesim Bütünlükleri ile direkt hizmette bulunan Kurtarici Kadrolariz. Sizlere Hakikatleri aktararak direkt YÜCE MEKANIZMA’nin yani PLAN’in Emirleri ile devrede hizmetteyiz.
Bugüne kadar ARiNMA ve ASAMA Programina tabi tutulan Planetinizde artik Hakikati bilme zamanina paralel Bilgileri, Toplumsal Bilinçlerinize göre yavas yavas açmak zamani gelmistir.
Çünkü Sartlanmis bir Bilinç Kadrosu olusturmus olan Planetinize yazdirilan bu Kitap, Sekiz Asirlik bir Birlesim Ortami olusturarak Sizlere bir Bilgi Rehberi olacaktir.
Ancak ondan sonra arzu edilen Hakiki ALTIN ÇAC kurularak, bundan böyle birer Asirlik Bilimsel Kitaplar Sizlere Isik tutacaktir. Bilgilerinize sunulur. KONSEY
463