NETWORKING MARKETING İLE HAYATA YENİDEN MERHABA

NETWORK VE ASTROLOJİSİ

Günümüz dünyasında pazarlamanın ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçek.  Ürün ne kadar kaliteli olsa da ‘’Reklam’’ maliyetinden kısılıp  hedef kitle tutundurma başarısı satışlarla paralellik gösterebiliyor. Networking Marketing, doğrudan satışın geliştirilmiş bir türüdür.

Kişiler hayatlarını sürdürebilmek için para kazanmak zorundadırlar.

klasik ticaret ve network olmak üzere iki çeşit ticaret vardır.  Klasik ticarette yatırımcı sermaye ve fikir gerekirken, network’te ise sermayeye ya da fikir olması her ikisi olduğu için  gerekmez. Dünya rekabet piyasasında firmalar yeni yüzyılla uyum sağlayacak ticaret modelleri ve yöntemleri  geliştirirken artık neredeyse tüm şirketler networking marketinge yöneliyor. ‘’Kulaktan kulağa reklam’’ hem maliyetsiz hem de tavsiye usülü olduğu için oldukça tutundurucu bir çözüm olarak görülüyor.

İktisat çalışırken aklımda kalan, Liberal kapitalizmin babası olarak anılan Adam Smith’in, 1776’da “Toplumların Refahı”nı yazıp “Laissez faire, laissez passer” (Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler! ) cümlesini acaba networking marketing sistemini mi kastetti diye düşünmeden edemedim. J

Networking Marketing den önce ‘’Sıfır’’ kazanca sahipken , Networking Marketing sonrası aylık birçok kişi için hayali bir kazanç potansiyeline sahip ve gittikçe de artan ivme ile parlayan bir yıldız haritasını inceleyeceğiz.

Yükselen de gururun, ihtişamın, konforun, canlılığın ve liderliği temsil eden Aslan burcu yükseliyor. Yöneticisi Güneş  kendi evinde Aslan burcundadır.

Aslan yükselene göre  Mars yogakara gezegen olup 4. Ev 9. Evin yöneticisi olarak yükselende yerleşmiştir.

10.Ve 3. Evin yöneticisi aynı zamanda paranın ve konforun ve aşkın karaka gezegeni Venüs de yükselendedir. 3. Ev ve 10. Ev zamanla genişleyen evlerdir.

2. ve 11. Ev yöneticisi Merkür de vargattoma , 4. Ve 9. Ev yöneticisi Mars ile Aslan burcunda yükselende yerleşmiş olup , 5. Ev yay burcu yöneticisi Jüpiterden görünüm almaktadır. Maddi refah konusunda güçlü Dhana Yoğa meydana gelmiş.

Ortaya tüm gezenlerden etkilenen çok yönlü bir o kadarda karmaşık kişilik çıkmıştır. 1-4-7-10  yöneticileri yükselende Raja yoğa oluşturmuştur. Raja yoğa kişinin eyleminin şanşla desteklenmesi anlamına gelir.  7. Ev yöneticisi Satürn  4. Evde yerleşmiş olsa bile yükselene görünüm yaparak desteklemektedir. Ortaya çıkan Kral yogası ,kişinin ne yaparsa yapsın çabasının karşılığını alabilecek ve toplumda saygın bir konuma getirme gücüne sahiptir.

Yalnız bu harita da ilk önce ruhsal, maddi olarak yaşanması gereken kadersel bir döngüden sonra yaşanacak maddi refah günlerinin geleceğini söylüyor.  Astrolojinin fenomen dönemi (7.5 süren sade sati )akabinde yaşanan Satürn döngü sonrası da  kişide bambaşka bir kişilik meydana gelmiştir. 7. Ev yöneticisi 4. Evden hem yükselene hem de yükselen yöneticisiyle görünüm yapmıştır. İlişkiler anlamında Satürn döngüsü öncesi kurulan ilişkiler, Satürn döngüsü sonrası yaşanacak değişime uyum sağlayamazsa bitmeye mahkûm olabileceğini gösteriyor.

Yaşanan dönem Rahu dasa.  8. Evde bulunan Rahu Kişiyi iç dünyasına döndürürür.  8. Evden 12. Ve 4. Evlere de görünüm yapar. Bu süreçte kişi içsel mutluluk ve huzur güvenliğinin arayışında olduğunu gösteriyor. Para kazanıyor olsa bile içsel tamlık duygusu eksikliği kazancının mutluluğunu doyasıya yaşatamayabiliyor. İçte oluşan boşluk duygusunu maddi bir örtü ile kapanamıyor. Halk arasında sıkça söylenen ‘’Para Mutluluk getirmiyor’’ diye bu duruma örnek verebiliriz.

2015 yıl sonu  itibariyle Aslan yükselende transitine başlayan Jüpiter, Kral yogasını harekete geçiriyor. 11. Ve 2. Ev yöneticisi Vargattoma olarak yükselende yerleşmesi kişinin kendi potansiyelini kullanarak para  kazanağını gösteriyor.

Hatırlayalım.  11. Ev , umutları, hayalleri, sosyal ortamları, büyük grupları, kişinin servet üretme kapasitesini, arkadaşlıkları, finansal beklenmeyen kazançların evidir. ‘’İyi Şans Evi’’olarak ta bilinir.

Kişi yeni kurulan ve gittikçe büyüme ivmesi artan Networking Marketing ile yavaş ama randımanlı ve istikrarlı yol katediyor. 2023 yılında Jüpiter dasa dönemine girecek.  8. Ev (başkalarının parası, spekülasyon, ani kazanç)  yöneticisi Jüpiter yükselene görünüm yapması , potansiyelinin ve kazancının büyüyerek kendini de Networking Marketing içerisinde hatırı sayılır bir konuma gelebileceğini gösteriyor.

Gökyüzünde yazılan kader yeryüzünde oynanıyor. Herkes kendi kaderini ya içinde ya da dışında yaşıyor. 

 

İLETİŞİM:  guruseyyah @gmail.com