ASHWİNİ

Bugün nakshatrasların baştacı ile başlıyoruz.

Bir olayın, hareketin başlatma anına kadar tüm diğer nakshatraların önünde bir nakshatra’dır. Aynı zamanda nakshatrasların arasında en hızlısıdır. Çabukluk ve hızlılık ile ilişkili tüm nitelikler Ashwini’nin işleyişinin özünü oluşturur.

 Bu nakshatra’nın Güneş’le de yakın ilişkisi vardır, çünkü Güneş burada maksimum yüceliğe ulaşmaktadır.  Ketu’nun yaratıcı gücü bazen o kadar güçlü ve ezici olabilir ki, onu kontrol etmek ya da yönetmek zorlaşır.

Güneş, Ketu ve Mars, Ashwini’ye yerleştirildiğinde kendini güçlü bir şekilde ifade eder.

Önemli Aşwini’li yerleşimli doğan kişiler dürtülerini düşünceye dönüştürme ve düşüncelerini harekete geçirme konusunda asla bir dakikalarını ayıramazlar. Bu genellikle negatif yönden çoğunlukla döküntülere yol açan dürtüsel davranış örüntüsü ile sonuçlanır. “Acele etmek gecikmeye neden olur ve acele atık yapar” gibi tüm cümleler Ashwini nakshatralı doğanlar için kullanılabilir.

Ashwini, Shatabisha ile en uyumludur.

 1.Pada: Koç Navamsa’ya düşer ve Mars tarafından yönetilir.

Bu pada fiziksel aktivite, cesaret, dürtü, inisiyatifle doludur ve bol miktarda enerji ve canlılık içerir. Güneş, Jüpiter ve Mars bu pada da güçlüdür.

 2.Pada: Venüs tarafından yönetilen Boğa Navamsa’ya düşer.

Bu pada düşüncelerinin ve düşüncelerinin maddi tezahürünü görmekten hoşlanır. Akılcılık, yaratıcılık, hayal gücünün desteklendiği bir padadır. Bu çeyrekte doğan insanlar nispeten kararlı bir nitelik taşıyor.

 3.Pada: Merkür tarafından yönetilen İkizler Navamsa’ya düşer.

Bu pada, bu nakshatra’nın hafif, mizahi ve iletişimsel yönüyle ilgilidir.  Çok hızlı bir kavrayış verir ve her zihinsel faaliyette ustalığı sağlar. Mizah, iletişim, kapsamlı yetenek ve zihinsel çeviklik ile karakterizedir. Bu çeyrekte doğan insanlar akıllıdırlar ve iyi karar verme yeteneğine sahiptirler. Güçlü iletişim becerilerine sahipler.

 4.Pada: Bu pada, Ashwini’nin iyileşen kısmı ile ilgilidir.  Ay’la yönetilir. Kolektif bilinç, duygu ve empati ile karakterizedir. Bu çeyrekte doğan insanlar duygusaldır. Tıp mesleğine ait olabilirler ve doğaya yardım edebilirler. İnce gövdeli ve küçük burunları var.

 

 

Leave a Reply