İÇİMİZDEKİ TANRISAL BECAYİŞ

Allah‘ın Zat-i sıfatları: a) Vücut;Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez. b) Kıdem; Allah”ın varlığının başlangıcı yoktur. c) Beka;Ebediyyet, sonu bulunmamak. d) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak. e) Muhalefetün Li‘l-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez. f) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Herşey O’na muhtaçtır. Sübut-i sıfatları: a) Hayat;Allah daima diridir. b) İlim;Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi…